Firma ubezpieczeniowa PZU jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie cieszy się naprawdę dużą popularnością na naszym rynku, ponieważ proponuje szeroką ofertę ubezpieczeń, która jest dostosowana do potrzeb i możliwości nawet najbardziej wymagających klientów.

 

Dla kogo przeznaczone jest OC w życiu prywatnym? Taki rodzaj polisy w razie wypadku lub innej nieprzewidzianej sytuacji zagwarantuje ochronę:

 • rodzina – dzieci, małżonek, partner życiowy,
 • zwierzęta domowe – pies, kot,
 • osoby pomagające w domu – opiekunka do dziecka, ogrodnik, pomoc domowa,

Warto wiedzieć, że ubezpieczenie można również wykupić dla innej osoby. W tym przypadku, to my będziemy opłacać składki.

Zanim zdecydujemy się na skorzystanie z oferty OC w życiu prywatnym od PZU, najpierw powinniśmy zapoznać się z Ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU) na stronie ubezpieczyciela i sprawdzić, jaki zakres ochrony gwarantuje taki rodzaj polisy. Poniżej przedstawiliśmy przykłady sytuacji, w których będziemy mogli liczyć na uzyskanie odszkodowania finansowego.

Szkody rzeczowe
 • zalanie mieszkania sąsiada z powodu zepsucia się pralki;
 • dziecko uszkodzi ekspozycję wystawy sklepowej;
 • twoje zwierze domowe zniszczy drogą rzecz innej osoby;
 • doniczka spadnie z balkonu i uszkodzi samochód sąsiada.
Szkody na osobie
 • jadąc na rowerze potrącimy przechodnia;
 • podczas zjeżdżania na nartach wpadniemy na przypadkową osobę i przyczynimy się do poważnych obrażeń;
 • sąsiad wywróci się i złamie nogę na naszej nieodśnieżonej posesji;
 • jadąc na nartach, wpadniemy na innego narciarza, który upadnie i dozna wstrząsu mózgu.

W Ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) znajdziemy więcej przykładów, w których będziemy mogli liczyć na pokrycie strat finansowych oraz pełny zakres ochrony, jaki proponuje towarzystwo ubezpieczeniowe PZU.

Każdy, kto będzie zainteresowany ofertą ubezpieczenia od PZU, powinien zdawać sobie sprawę z tego, za jakie szkody ta firma ubezpieczeniowa nie będzie odpowiadać i nie udzieli nam odszkodowania finansowego. Poniżej wskazaliśmy przykładowe wyłączenia odpowiedzialności, z którymi warto się zapoznać.

Wyłączenia odpowiedzialności – OC w życiu prywatnym – PZU
PZU nie odpowiada za szkody:

 • wyrządzone umyślnie;
 • wyrządzone osobie bliskiej Ubezpieczonego;
 • wyrządzone pomocy domowej podczas wykonywania przez pomoc domową powierzonych prac pomocniczych w gospodarstwie domowym;
 • wyrządzone przez pomoc domową wskutek czynności niemieszczących się w zakresie obowiązków wynikających z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej;
 • wyrządzone w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • wyrządzone przez posiadane zwierzęta inne niż zwierzęta domowe, z wyłączeniem szkód wyrządzonych wskutek posiadania pasiek do 5 uli;
 • wyrządzone wskutek wyczynowego uprawiania sportu lub wskutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka;
 • wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych lub zakażeń;
 • powstałe w następstwie działań wojennych, aktów sabotażu, terroryzmu, strajków, niepokojów społecznych.

Więcej informacji na temat wyłączeń odpowiedzialności można znaleźć w Ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

W sytuacji, gdy uznamy, że podstawowy zakres ubezpieczeniowy będzie dla nas niewystarczający, wtedy będziemy mogli skorzystać z dodatkowych opcji, które zapewnią jeszcze większą ochronę. W tym miejscu należy jednak podkreślić, że za wszelkie rozszerzenia polisy należy uregulować określoną kwotę pieniędzy.

Rozszerzenia ubezpieczenia zapewnią ochronę w następujących przypadkach:
 • wypadek podczas urlopu poza granicami Polski;
 • uszkodzenie wyposażenia wynajmowanego mieszkania;
 • nasz pies wyrządzi innej osobie krzywdę;
 • konie, które posiadamy wyrządzą komuś krzywdę;
 • podczas polowania wyrządziliśmy innej osobie krzywdę;
 • pojazd, którego nie obejmuje obowiązkowe OC, spowoduje wypadek;
 • jeśli posiadamy broń palną i przypadkowo wyrządzimy nią krzywdę;
 • nasze rekreacyjnie, małe jednostki pływające wyrządzą komuś szkodę.

Zakup OC w życiu prywatnym od PZU, to dość prosty proces, który można przeprowadzić na dwa sposoby. Pierwszy z nich to rozmowa telefoniczna z konsultantem. Wystarczy, że na stronie internetowej ubezpieczyciela wyślemy swój numer telefonu, natomiast pracownik PZU po kilku minutach powinien do nas oddzwonić i przedstawić szczegóły oferty ubezpieczenia.

Jeśli nie będziemy chcieli skorzystać z tego rozwiązania, zawsze możemy kupić taki rodzaj polisy u agenta lub w wybranym oddziale PZU. Warto podkreślić, że w tym towarzystwie ubezpieczeniowym obsługa klienta jest bardzo doświadczona, przyjazna i wyróżnia się dużym profesjonalizmem.