Ubezpieczenie PZU DOM ubezpieczy majątek nie tylko od skutków zalania i powodzi, ale też m.in. od pożaru, huraganu i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, przepięcia.